PE
Petite Enfance (0-4)
ES
Enfant Scolarisé (4-12)
JE
Jeunesse (+12)
INCL
Inclusion
PL
Plurilinguisme
Nom Domaine Langue Date Segment
Lecturer(s) Durée Prix*
Starke Strategien für schwierige Zeiten Das Basistraining für Entwicklung und Stärkung Ihrer Resilienz in der Arbeitswelt Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 14/12/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Faber Renée 14h --
Zertifiéiert Weiderbildung "D'Basissen vum HIV, Iwwerdrobar Sexuell Krankheeten (IST) an der Hepatite Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 02/02/2024 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Pedroso Claudia, Lamesch Nadja 6h --
BPH – Module SEA (SEA (Bildungs- und Betreuungsdienste): Gute Hygienepraxis und Lebensmittelsicherheit) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 06/02/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 3h --
Die Kühlungskette (HACCP und gute Hygienepraktiken: Die Kühlkette) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 29/02/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Jacques Cédric 2h --
Weiterbildung PTI - Erster Zeuge eines Brandes 1er secours Luxembourgeois 07/03/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Pilsa 4h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 07/03/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
Weiterbildung im Umgang mit Feuerlöschern 1er secours Luxembourgeois 14/03/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Pilsa 4h --
Eischt Hëllef (4 -) 1er secours Luxembourgeois 25/03/2024 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans pilsa 16h --
Ewéi schwätzen ech mat deenen Jonken an mat Kanner 10-12 Joer iwwert HIV Iwwerdrobar Sexuell Krankheeten (IST) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 19/04/2024 02:30 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Pedroso Claudia, Lamesch Nadja 6h --
A lass! Mir ginn aktiv! Wéi ee mat Jonken Projeten an der Gemeng entwéckelt an duerchféiert Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 25/04/2024 03:00 Jeunesse +12 ans Nadine Lepage, Nadia Michel, Zimmer Simon 12h --
Die pädagogische Haltung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 03/05/2024 02:30 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Tompers Patricia 3h --
Eischt Hëllef (0-4) 1er secours Luxembourgeois 06/05/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans Linda Mayer 16h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 16/05/2024 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
Eischt Hëllef (0-4) 1er secours Luxembourgeois 21/05/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans Linda Mayer 16h --
Wieso, weshalb, warum? - Suchtprävention Alter 6-12 AEF Luxembourgeois 29/05/2024 07:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Manon Block 4h --
Eischt Hëllef (4 -) 1er secours Luxembourgeois 06/06/2024 02:00 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans pilsa 16h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 1. Grondwëssen iwwert gesond Ernierung. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 11/06/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 4h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 2. Entwécklung vum Iessverhalen. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 13/06/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Ansiaux Carine 4h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 3. Ëmsetzung vun enger gesonder Ernierung an der Praxis. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 19/06/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Jacques Cédric 4h --
Eischt Hëllef (0-4) 1er secours Luxembourgeois 09/07/2024 02:00 Petite enfance 0-4 ans Linda Mayer, Joé Paulus 16h --