Formations

PE
Petite Enfance (0-4)
ES
Enfant Scolarisé (4-12)
JE
Jeunesse (+12)
INCL
Inclusion
PL
Plurilinguisme
Nom Domaine Langue Date Segment
Lecturer(s) Durée Prix*
Spill-Entwécklung beim Klengkand. D'Fräispill no dem Emmi Pikler. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 30/09/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans SCHMIT Véronique 4h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 12/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
Een Team leeden - Teamaarbecht fuerderen. Wat kann ech als Virgesetzten dozou bäi droen? Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 12/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Wirth Astrid 7h --
Teams leiten – Teamarbeit fördern. Was kann ich als Leitung dazu beitragen. Service d'éducation et d'accueil German / Deutsch 12/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Wirth Astrid 7h --
Sexualité des jeunes - Comment accompagner les jeunes à travers la puberté? Service d'éducation et d'accueil French/Français 16/10/2023 03:00 Jeunesse +12 ans Zengelring Katrin, Frank WIES 7h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 1. Grondwëssen iwwert gesond Ernierung. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 16/10/2023 08:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 4h --
Formation à la sécurité routière - pour le/la minibus/camionette. Service d'éducation et d'accueil French/Français 18/10/2023 02:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 8h --
Jugendsexualität – Wie begleite ich Jugendliche durch die Pubertät? Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 18/10/2023 03:00 Jeunesse +12 ans Zengelring Katrin, Frank WIES 7h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 2. Entwécklung vum Iessverhalen. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 19/10/2023 08:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Ansiaux Carine 4h --
Spielsituationen beobachten und reflektieren. Angelehnt an Emmi Pikler. Service d'éducation et d'accueil German / Deutsch 21/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans SCHMIT Véronique, Grün Hendrik 7h --
La gestion des allergies alimentaires Service d'éducation et d'accueil French/Français 25/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 2h --
Gesond Ernierung an den SEAën: Module 3. Ëmsetzung vun enger gesonder Ernierung an der Praxis. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 25/10/2023 08:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Jacques Cédric 4h --
Verantwortungsvoller Umgang mit der Macht, den wir als Erwachsene den Kindern gegenüber haben Service d'éducation et d'accueil German / Deutsch 28/10/2023 02:30 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Trudi Baum 7h --
Steigerung der Widerstandskräfte in herausfordernderen Lebensphasen Service d'éducation et d'accueil German / Deutsch 06/11/2023 07:00 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Oellers Mona 7h --
Sexuell Bildung liicht gemaach - Wat ass Sexuell Bildung an wéini soll se ugoen? - Methodeschen Workshop Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 14/11/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Esteves Kim, Wies Frank 7h --
Den Ëmgang mat Liewensmëttelallergien. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 16/11/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Kauffmann Sally 2h --
La gestion des allergies alimentaires Service d'éducation et d'accueil French/Français 21/11/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 2h --
The management of food allergies Service d'éducation et d'accueil English (UK) 23/11/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Letsch Laura 2h --
D'Pubertéit / ech ginn Erwuessen - bei den Kanner - spezifesch fir den Cycle véier Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 27/11/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Katrin ZENGERLING, Frank WIES 7h --
Kanner an Jugendlecher stäerken! - Sexuell Bildung an der Aarbecht mat Kanner an Jugendlecher mat Geeschtlecher Beanträchtegung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 04/12/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans Zengelring Katrin, Michely Sandra 7h --