Formations

PE
Petite Enfance (0-4)
ES
Enfant Scolarisé (4-12)
JE
Jeunesse (+12)
INCL
Inclusion
PL
Plurilinguisme
Nom Domaine Langue Date Segment
Lecturer(s) Durée Prix*
Formatioun fir d'“Référent.e.s pédagogiques“ fir d’méisproocheg Bildung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans 30h --
Gestion d’équipe Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 21h --
MIT RESILIENZ ZU INNERER STÄRKE Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 18h --
Eischt Hëllef (0-4 Joer) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans PILSA 16h --
Eischt Hëllef (0-4 Joer) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans SCHMIT Jerry, Frank Jost 16h --
Starke Strategien für schwierige Zeiten Das Basistraining für Entwicklung und Stärkung Ihrer Resilienz in der Arbeitswelt Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans 14h --
Verstanen, awer net averstanen sinn. Ausbildung fir Erzéier am Konfrontativem Stil (KonSt®) Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 14h --
Eischt Hëllef Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans SCHMIT Jerry, Frank Jost 14h --
Kommunikatioun ass mei wei schwätzen Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans 8h --
Fuersecherheetstraing - fir den Minibus/Klengtransporter Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans 8h --
Traumatisierte Kinder und Jugendliche Verstehen, auffangen, stabilisieren Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans, Soutien pédagogique 8h --
Traumatisierte Kinder und Jugendliche Verstehen, auffangen, stabilisieren Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans, Jeunesse +12 ans, Soutien pédagogique 8h --
Een Team leeden - Teamaarbecht fuerderen. Wat kann ech als Virgesetzten dozou bäi droen? Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 12/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Wirth Astrid 7h --
(Schwiereg) Gespréicher mat Elteren Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 17/10/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans, Enfants scolarisés 4-12 ans Wirth Astrid 7h --
Jugendsexualität – Wie begleite ich Jugendliche durch die Pubertät? Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 18/10/2023 03:00 Jeunesse +12 ans Frank Wies, Zengelring Katrin 7h --
Sexuell Bildung liicht gemaach - Wat ass Sexuell Bildung an wéini soll se ugoen? - Methodeschen Workshop Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 14/11/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Frank Wies, Esteves Kim 7h --
D'Pubertéit / ech ginn Erwuessen - bei den Kanner - spezifesch fir den Cycle véier Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 27/11/2023 03:00 Enfants scolarisés 4-12 ans Frank Wies, Michely Sandra 7h --
Kanner an Jugendlecher stäerken! - Sexuell Bildung an der Aarbecht mat Kanner an Jugendlecher mat Geeschtlecher Beanträchtegung Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 04/12/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans Zengelring Katrin, Michely Sandra 7h --
Spillsituatioun beobachten an reflektéieren. Ugehaangen un d'Emmi Pikler. Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois 16/12/2023 03:00 Petite enfance 0-4 ans SCHMIT Véronique 7h --
Sexuell Erzéiung beim klengen Kand - spezifesch vun 0 bis 3 Joer Service d'éducation et d'accueil Luxembourgeois Pas de date disponible Enfants scolarisés 4-12 ans 7h --